Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu cuộc thi
Hack4Growth

Giới thiệu về Hack4Growth

Hack4Growth là cuộc thi đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global)Doanh nghiệp xã hội AVSE Corporation Việt Nam thực hiện dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Hack4Growth là cuộc thi nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia thông qua việc phát triển các giải pháp thực tế và hướng tới cộng đồng.

Giới thiệu
Hack4Growth mùa 1

Mùa đầu tiên của Hack4Growth đã chính thức khép lại với Lễ trao giải, Tổng kết cuộc thi diễn ra vào ngày 26/12/2020 tại Hà Nội. Khởi động từ tháng 11/2019 và kéo dài đến tháng 10/2020, Hack4Growth mùa đầu tiên đã thu hút gần 150 bài dự thi của người Việt từ hơn 15 quốc gia khác nhau (Pháp, Vương quốc Anh, Phần Lan, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam,…) trên nhiều lĩnh vực như môi trường, nông nghiệp, giáo dục, công nghệ, kinh tế,… Hack4Growth mùa 1 cũng đã huy động được hơn 30 mentors và advisors đến từ hơn 15 quốc gia, cung cấp hơn 1,000 giờ đào tạo và huấn luyện cho các đội thi.

Giới thiệu
Hack4Growth mùa 2

Mùa thứ hai của Hack4Growth đã chính thức khép lại với Lễ trao giải diễn ra vào ngày 22/12/2021 tại Hà Nội. Khởi động từ tháng 02/2021 và kéo dài đến tháng 11/2021, Hack4Growth mùa thứ hai đã thu hút gần 200 bài dự thi của người Việt trên khắp thế giới ở nhiều lĩnh vực như môi trường, nông nghiệp, chuyển đổi số, giáo dục, công nghệ, kinh tế,… Tất cả các đề bài đều là những vấn đề cần được giải quyết tại 26 tỉnh thành Việt Nam gửi về cho cuộc thi. Hack4Growth mùa 2 cũng đã huy động được hơn 60 mentors và advisors đến từ hơn 20 quốc gia, cung cấp 10 buổi huấn luyện và hơn 300 giờ đào tạo 1:1 cho các đội thi.

BAN TỔ CHỨC

1. AVSE Global

AVSE GlobalTổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, có trụ sở tại Paris, tiên phong trong tư vấn chiến lược, đào tạo quản lý cấp cao và tổ chức diễn đàn chuyên môn mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam, thông qua kết nối sức mạnh trí tuệ tập thể của chuyên gia, trí thức người Việt toàn cầu xuất sắc về chuyên môn và giàu khát vọng đóng góp cho đất nước.​

AVSE Global có mặt trên 20 quốc gia, hơn 300 thành viên trên các dự án chiến lược, hơn 2,000 chuyên gia quan tâm và tham gia tích cực các hoạt động và hơn 10,000 các chuyên gia trong mạng lưới toàn cầu.

2. Doanh nghiệp xã hội AVSE Corporation Việt Nam

TẦM NHÌN
Đại diện thực hiện tầm nhìn nhằm triển khai và mở rộng các hoạt động của AVSE Global tại Việt Nam, từ đó mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam.​

SỨ MỆNH
Tập hợp và sử dụng nguồn lực trong và ngoài tổ chức tối ưu nhằm tăng cường vị thế của AVSE Global tại Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận cho sự phát triển lâu dài và bền vững của DNXH và AVSE Global.

ĐỊNH VỊ
Đơn vị đi đầu về chuyên môn trong lĩnh vực ĐMST và phát triển bền vững, thông qua việc kết nối và huy động mạng lưới trí thức xuất sắc và đông đảo trong và ngoài nước, giàu khát vọng đóng góp cho đất nước. ​

03. ỦY BAN NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI VIỆT NAM
Ở NƯỚC NGOÀI – BỘ NGOẠI GIAO

Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.