Điều khoản

Home Điều khoản

Bằng việc đăng ký và tham gia Hack4Growth, tất cả những người tham dự cuộc thi đều đồng ý với Quy tắc ứng xử của Hack4Growth cũng như các Điều khoản và Điều kiện sau:

Quy tắc ứng xử

Chúng tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia Hack4Growth. Để đảm bảo môi trường an toàn, tất cả những người tham dự (bao gồm nhưng không giới hạn thí sinh tham dự trực tiếp và từ xa, nhà tài trợ, đối tác, huấn luyện viên, cố vấn, ban giám khảo, tình nguyện viên và nhân viên) đều cần tuân thủ Quy tắc ứng xử này.

 1. Chúng tôi không chấp nhận hành vi quấy rối của người tham dự, dưới bất kỳ hình thức hay hoàn cảnh nào. Hành vi quấy rối bao gồm nhưng không giới hạn, bình luận bằng lời mang tính xúc phạm liên quan đến giới tính, bản sắc và biểu hiện giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, ngoại hình, kích thước cơ thể, chủng tộc, quốc tịch, hoặc tôn giáo, hình ảnh tình dục trong không gian công cộng, hành vi cố ý hăm dọa, rình rập, theo dõi, chụp ảnh hoặc ghi âm thanh/video mà không có sự chấp thuận hợp lý, làm gián đoạn cuộc nói chuyện hoặc các sự kiện khác, động chạm cơ thể không phù hợp và sự quan tâm không mong muốn.
 2. Người tham dự được yêu cầu cần phải tuân thủ ngay lập tức. Nếu bạn bị quấy rối, quan sát hoặc biết về việc người khác bị quấy rối, hoặc có bất kỳ lo lắng nào khác, vui lòng thông báo ngay cho thành viên của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global), sau đây sẽ được đề cập là Ban tổ chức (BTC).
 3. Nếu một người tham dự có hành vi quấy rối hoặc hành vi được coi là không phù hợp, BTC có thể thực hiện bất kỳ biện pháp xử lý mà họ cho là phù hợp. Điều này bao gồm cảnh báo người vi phạm, loại khỏi Hack4Growth và/hoặc báo cáo hành vi của họ cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thông tin chi tiết cuộc thi

Để tham gia cuộc thi này, thí sinh bắt buộc phải chấp nhận những điều khoản và điều kiện nêu trên. Sau khi được thí sinh cam kết chấp nhận, các điều khoản và điều kiện này trở thành thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa BTC (Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, sau đây là AVSE Global) và thí sinh. Bằng việc ký vào bản T&C, thí sinh xác nhận đã đọc và hiểu toàn bộ nội dung.

1. Đối tượng dự thi

 • Thí sinh tham gia phải từ 15 tuổi trở lên và được bố mẹ hoặc người giám hộ chấp thuận cho tham gia cuộc thi; mỗi đội phải có ít nhất một thành viên từ 18 tuổi trở lên và có quốc tịch / gốc Việt Nam.
 • Tất cả thí sinh trong đội thi không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Tất cả thí sinh trong đội thi phải đảm bảo tham dự đầy đủ các vòng thi theo thời gian quy định của BTC đã nêu rõ ở mục 5.
 • Tất cả các thành viên trong đội phải tham gia đủ các vòng thi theo quy định của Ban tổ chức.
 • Mỗi thí sinh chỉ được tham gia tối đa 01 nhóm.

2. Hình thức

 • Thí sinh đăng ký dự thi theo đội từ 3-5 thành viên.

3. Cách thức đăng ký

4. Điều kiện dự thi

Các thí sinh KHÔNG đủ điều kiện tham gia cuộc thi nếu:

5. Quy định về bài dự thi

6. Thời gian tham dự cuộc thi

Vòng 1: Đăng ký dự thi (01/07 – 31/10/2022)

Vòng 2: Đào tạo và cố vấn 1:1 (15/11 – 15/12/2022)

Vòng 3: Chung kết (15/12/2022 – 31/12/2022). Thời gian cụ thể thông báo sau

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thí sinh

 1. Thí sinh có quyền được tham gia sự kiện, tập huấn và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.
 2. Chỉ những thí sinh được lựa chọn qua vòng 1 được phép tham gia vào các hoạt động, sự kiện và hoạt động đào tạo trong khuôn khổ chương trình.
 3. Bằng việc gửi bài dự thi, thí sinh xác nhận rằng họ không biết về bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong hoặc liên quan đến bài dự thi được sở hữu bởi bên thứ ba hoặc có thể ngăn chặn việc khai thác thương mại của bài dự thi.
 4. Quyền sở hữu trí tuệ (IP) trong bài dự thi sẽ vẫn thuộc về thí sinh. Thí sinh có thể tự do sử dụng bài dự thi của mình (và mọi ý tưởng sáng tạo, khái niệm, tài liệu và tác phẩm mà bài dự thi thể hiện) theo bất kỳ cách nào thí sinh muốn sau cuộc thi.

Quyền hạn và Trách nhiệm của Ban Tổ chức cuộc thi

 1. BTC có quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền và không thể bị thu hồi, và được phép hiển thị công khai và trình bày bài dự thi trong cuộc thi Hack4Growth và cho các mục đích phi thương mại và/hoặc quảng cáo, ví dụ như các chiến dịch quảng bá cho Hack4Growth trong tương lai.
 2. BTC có quyền ưu tiên đầu tư hoặc thảo luận việc hợp tác với thí sinh và đội thi nhằm phát triển hơn nữa bài dự thi của họ. Trong 06 tháng sau Hack4Growth, BTC yêu cầu thí sinh liên hệ với BTC bằng văn bản trước khi liên lạc với bất kỳ đơn vị nào khác về việc sử dụng, tiếp tục phát triển hoặc khai thác thương mại bài dự thi và mọi ý tưởng sáng tạo, khái niệm, tài liệu và tác phẩm mà bài dự thi thể hiện.
 3. BTC có quyền hủy bỏ hoặc hoãn sự kiện vì bất kỳ lý do gì mà không chịu trách nhiệm pháp lý.
 4. BTC có toàn quyền đưa ra quyết định xử lý khi có tình huống phát sinh.
 5. BTC có thể điều chỉnh, bổ sung điều khoản dự thi cho phù hợp với tình hình thực tế mà không cần phải thông báo trước và không cần sự đồng ý của thí sinh tham gia thi.
 6. BTC có quyền hủy bỏ quyền dự thi của những tài khoản bị phát hiện hành vi gian lận, hoặc vi phạm các điều khoản trên mà không cần thông báo.

Quyền sử dụng thông tin và quyền công khai

 1. Thí sinh, BTC, BGK có nghĩa vụ bảo đảm bí mật trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Trong khoảng thời gian nêu trên, BTC có quyền sử dụng một số thông tin (bao gồm: các thông tin quảng bá nhằm tạo ra sự tò mò và chú ý với công chúng, phỏng vấn thành viên đội thi v…v) cho mục đích quảng cáo, nhưng không được ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.
 2. Trong điều khoản này, “Thông tin bảo mật” có nghĩa là bí mật hoặc thông tin bảo mật về thương mại, tài chính, tiếp thị, kỹ thuật hoặc các thông tin khác, các bí quyết, bí mật thương mại và các thông tin khác dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, cho dù được tiết lộ bằng lời nói hoặc bằng văn bản, cùng với bất kỳ sự sao chép thông tin đó dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện hoặc bất kỳ phần nào của thông tin này.
 3. Thí sinh thừa nhận rằng họ có thể nhận hoặc có quyền truy cập vào Thông tin bảo mật của nhà tổ chức, các chi nhánh, đại lý và/hoặc nhà cung cấp, nhà tài trợ, đối tác liên quan đến cuộc thi. Tất cả Thông tin bảo mật sẽ được thí sinh giữ bí mật tuyệt đối, bất kể thông tin đó có được đánh dấu là “Bảo mật” hay không. Thí sinh bảo vệ Thông tin mật với nỗ lực ít nhất tương ứng với nỗ lực họ dùng để bảo vệ thông tin mật và nhạy cảm của mình (nỗ lực này không được dưới mức được cho là hợp lý). Thí sinh sẽ không tiết lộ bất kỳ Thông tin bảo mật nào cho bất kỳ ai. Thí sinh đồng ý rằng họ sẽ không sử dụng Thông tin bảo mật cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc tham gia cuộc thi.
 4. Các nghĩa vụ bảo mật nêu trên sẽ không áp dụng đối với Thông tin bảo mật trong phạm vi:
  • Thông tin bảo mật là, hoặc trở thành (ngoài việc vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc các nghĩa vụ bảo mật khác) thông tin công khai.
  • Thông tin bảo mật được chứng minh bằng bằng chứng tài liệu mà thí sinh phát triển độc lập, không cần tham khảo Thông tin bảo mật của BTC hoặc các chi nhánh của BTC.
  • Thông tin bảo mật được thí sinh nhận một cách chính đáng với sự trung thực mà không có nghĩa vụ bảo mật từ bên thứ ba.
  • Tiết lộ là bắt buộc theo luật, với điều kiện (trong trường hợp có thể thực hiện được), bên tiết lộ đưa ra thông báo bằng văn bản cho bên không tiết lộ yêu cầu tiết lộ, hợp tác với bên không tiết lộ để có được lệnh bảo vệ hoặc biện pháp khắc phục khác và chỉ tiết lộ phần Thông tin bảo mật mà họ bị buộc phải tiết lộ một cách hợp pháp.
 5. Thí sinh đồng ý sử dụng hoặc trích dẫn một cách hợp lý hashtag, nhãn hiệu, Facebook hoặc các địa chỉ truyền thông xã hội khác của BTC, các chi nhánh của BTC và cuộc thi mà không gây ra bất kỳ ý định độc hại, bất công hoặc gây hiểu lầm nào.
 6. Thí sinh trao cho BTC, các chi nhánh và đại lý thay mặt cho BTC quyền được sử dụng trên phạm vi toàn thế giới, một cách miễn phí, không độc quyền, không thể rút lại hủy bỏ trên toàn thế giới, được nhắc đến thí sinh và/hoặc bài dự thi và sử dụng hình ảnh và/hoặc video/cảnh quay âm thanh thực hiện tại cuộc thi và/hoặc hiển thị bài dự thi trong bất kỳ tài liệu công khai nào và cho mục đích quảng cáo bất cứ lúc nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web của BTC hoặc phương tiện truyền thông khác).
 7. Bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân mà BTC có được sẽ được xử lý theo chính sách dữ liệu của BTC. Thí sinh sẽ được liên hệ khi có liên quan tới cuộc thi và trừ khi có quy định khác cũng có thể được BTC liên hệ về các hoạt động và cơ hội liên quan khác.

Điều khoản miễn trừ

 • Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm hoặc chịu ràng buộc đối với bất kỳ sự vi phạm bị cáo buộc, phát sinh hoặc liên quan đến 1 bài thi bất kì nào.
 • Ban Tổ chức không có trách nhiệm liên quan hoặc phải bồi thường cho tất cả hay bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn cho những tổn thất gián tiếp hay hậu quả trực tiếp) liên quan khi tham gia cuộc thi hoặc sử dụng các giải thưởng được đưa ra của cuộc thi.
 • BTC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thương hoặc thất vọng của Thí sinh khi tham gia Cuộc thi hoặc khi chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào của Cuộc thi.

Các tiêu chí sau sẽ được sử dụng để đánh giá bài dự thi:

 1. Tính cấp thiết, tính mới và sáng tạo của ý tưởng
 2. Tác động xã hội
 3. Mô hình kinh doanh và khả năng mở rộng
 4. Kỹ năng thuyết trình và phản biện
 5. Thành phần nhóm và tinh thần làm việc nhóm

Cam kết của Ban tổ chức

Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (General Data Protection Regulation, GDPR) của Liên minh Châu Âu đặt ra tiêu chuẩn mới trên toàn cầu về quyền riêng tư, bảo mật thông tin và tuân thủ.

BTC cam kết:

 1. Tuân thủ GDPR, cũng như cung cấp tài liệu và nguồn thông tin nhằm hỗ trợ các khách hàng tuân thủ GDPR.
 2. Tuyệt đối về vấn đề minh bạch và sử dụng thông tin có trách nhiệm
 3. Luôn cẩn trọng đến mức tối đa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
 4. Chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho những lý do hợp pháp
 5. Chỉ sử dụng các bên xử lý phụ khi có chấp thuận từ bên kiểm soát và vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các bên xử lý phụ
 6. Chỉ xử lý dữ liệu cá nhân theo chỉ dẫn từ bên kiểm soát, bao gồm đối với việc chuyển giao dữ liệu
 7. Đảm bảo những người xử lý dữ liệu cá nhân cam kết tuân thủ bảo mật
 8. Triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân phù hợp với nguy cơ
 9. Hỗ trợ bên kiểm soát thực hiện nghĩa vụ hồi đáp các yêu cầu của chủ thể dữ liệu để thực hiện các quyền của họ theo GDPR
 10. Thực hiện các yêu cầu thông báo và hỗ trợ vi phạm của GDPR
 11. Hỗ trợ bên kiểm soát tiến hành đánh giá tác động của bảo vệ dữ liệu và tham vấn với các cơ quan chức trách giám sát
 12. Xóa hoặc trả lại dữ liệu cá nhân khi kết thúc thời hạn cung cấp dịch vụ
 13. Hỗ trợ bên kiểm soát bằng cách cung cấp bằng chứng tuân thủ GDPR

Việc truyền thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn tiết lộ trực tuyến. Bạn sẽ phải chấp nhận hệ lụy về bảo mật khi sử dụng internet và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào, trừ khi chúng tôi vi phạm pháp luật hiện hành, và chỉ tuân thủ các giới hạn đã đề ra trong bất kỳ điều khoản và điều kiện liên quan.

BTC sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân thu thập từ thí sinh nếu chúng tôi có nhu cầu chính đáng cần lưu giữ.

Thí sinh có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:

 1. Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình. Ngoài ra, bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân hoặc yêu cầu tính linh hoạt cho dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền này.
 2. Tương tự, nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự cho phép của bạn, thì bạn có thể rút lại sự cho phép của mình bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự cho phép sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào mà chúng tôi đã tiến hành trước khi bạn rút lại quyết định, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện dựa trên các căn cứ xử lý hợp pháp ngoài sự cho phép của bạn.
 3. Mặc dù chúng tôi mong bạn hãy đưa ra mọi khiếu nại với chúng tôi trước, nhưng bạn vẫn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương bạn.

Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các yêu cầu nhận được từ các cá nhân muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của họ theo đúng với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Các thông tin chung 

Thí sinh là người duy nhất chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các chi phí phát sinh từ bản thân mà họ phải chịu liên quan đến việc nộp bài cho cuộc thi Hack4Growth.

Thí sinh là người duy nhất chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của họ hoặc bất kỳ tài sản, phương tiện và thiết bị nào được cung cấp bởi BTC và các đối tác của mình trong suốt quá trình cuộc thi.

Thí sinh có thể bị loại khỏi cuộc thi hoặc không nhận được bất kỳ giải thưởng nào hoặc bị hủy giải thưởng nếu thí sinh không tuân thủ các điều khoản và điều kiện này, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của BTC.

Không điều gì trong các điều khoản và điều kiện này cũng như không phần thưởng nào trong bất kỳ giải thưởng nào sẽ cấu thành bất kỳ nghĩa vụ nào đối với BTC hoặc Thí sinh phải tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hoặc mối quan hệ nào trong tương lai.

Các điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa BTC và thí sinh liên quan đến cuộc thi.

Thí sinh không được chuyển nhượng, thỏa thuận hợp đồng phụ hoặc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện này.

Sự hình thành, tồn tại, xây dựng, thực hiện, hiệu lực và tất cả các khía cạnh của điều khoản và điều kiện này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng và/hoặc cuộc thi sẽ được điều chỉnh bởi Luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các bên đệ trình lên cơ quan thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cam kết của thí sinh

Bằng việc tham gia cuộc thi, thí sinh xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của những điều khoản và điều kiện này. Sau khi thí sinh cam kết chấp nhận, các điều khoản và điều kiện này trở thành thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa BTC và thí sinh.