Top 3 - Hack4Growth

Top 10 - Hack4Growth

BỐI CẢNH

SỨC KHOẺ /bị đe doạ

THẤT NGHIỆP /gia tăng

KINH TẾ /suy thoái

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, #Hack4Growth - Covid-19 Endgame là sáng kiến kêu gọi các sản phẩm và ý tưởng PHỤC HỒI và THÚC ĐẨY nền kinh tế, đáp ứng lời hiệu triệu của đất nước nhằm tìm ra giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh.

QUYỀN LỢI

Giải thưởng hấp dẫn lên tới 30K USD

Thăm các trung tâm đổi mới sáng tạo ở nước ngoài

Giao lưu ăn tối với top 15 CEOs và nhà lãnh đạo hàng đầu

Đào tạo và huấn luyện đẳng cấp

Tài trợ truyền thông lên tới 20K USD tới hơn 50 triệu người xem

Tham gia nền tảng ĐMST hàng đầu với 1K người dùng trên 20 nước

Cố vấn & Chuyên gia

Đối tượng và
cách thức tham gia

Nhóm đối tượng tham gia

Người dự thi đơn lẻ: các cá nhân từ 18 tuổi trở lên bao gồm nhưng không giới hạn sinh viên, doanh nhân, giáo viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước có thể dự thi với ý tưởng hoặc sản phẩm đã đăng ký hoặc thương mại hoá dưới 5 năm tính tới ngày 15.6.2020.

Đội thi: các nhóm từ 2-5 thành viên, đã hoạt động hoặc đăng ký kinh doanh dưới 5 năm tính tới ngày 15.6.2020 và có người dùng. Đội thi có ít nhất 1 thành viên gốc Việt.

Cách thức tham gia?

Nhóm hoặc cá nhân dự thi cần gửi một bản mô tả ý tưởng/sản phẩm (giới hạn 2 trang giấy A4) theo mẫu dự thi nhằm mô tả:

  • Vấn đề giải quyết
  • Sản phẩm/giải pháp
  • Điểm khác biệt
  • Kế hoạch kinh doanh tóm tắt trong 2 năm tới
  • Thông tin về cá nhân hoặc các thành viên đội thi

Đăng ký

Khung thời gian

1

15/4 - 30/6

Phát động

Nhận bài dự thi tới ngày 15.6.2020

2

1/7 - 15/7

Sơ khảo

Chọn ra 20 đội xuất sắc nhất vào Chung khảo

3

15/7 - 30/9

Đào tạo

Để các đội hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị thuyết trình

4

10/2020

Chung khảo

Chung kết và trao giải, kết nối đầu tư

Nhà tổ chức

AVSE (Association of Vietnamese Scientists and Experts) Global là Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, có trụ sở tại Paris, tiên phong trong tư vấn chiến lược, đào tạo quản lý cấp cao và tổ chức diễn đàn chuyên môn mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam, thông qua kết nối sức mạnh trí tuệ tập thể của chuyên gia, trí thức người Việt toàn cầu xuất sắc về chuyên môn và giàu khát vọng đóng góp cho đất nước. Mạng lưới của AVSE Global trải dài trên 20 quốc gia với 2,000 chuyên gia hỗ trợ và hơn 10,000 cộng tác viên

20

Quốc gia

300+

Thành viên dự án chiến lược

2000+

Thành viên chủ lực

10,000+

Chuyên gia trong mạng lưới

20+

Chương trình đào tạo cao cấp

10+

Dự án chiến lược

10+

Hội thảo và diễn đàn quốc tế

Ghé thăm www.avseglobal.org để biết thêm về chúng tôi

Đồng hành

Đối tác