Đăng ký

Trang chủ Đăng ký

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dự thi của chương trình và đảm bảo bạn đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với điều khoản dự thi khi gửi bài thi.

HƯỚNG DẪN

  • Hack4Growth Innoverse chuyển qua đăng ký hoàn toàn thông qua V-Space. Vui lòng đăng ký tham gia tại ĐÂY.