Đăng ký

Trang chủ Đăng ký

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dự thi của chương trình và đảm bảo bạn đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với điều khoản dự thi khi gửi bài thi.

HƯỚNG DẪN

  • Vui lòng download mẫu dự thi tại ĐÂY và điền đầy đủ thông tin. Ban tổ chức có thể sẽ yêu cầu bạn bổ sung các thông tin khác.
  • Sau khi hoàn thành, xin vui lòng lưu bài dự thi dưới định dạng PDF có dung lượng tối đa là 20MB (bao gồm tất cả văn bản và hình ảnh), tên file nên là (Team Name)_(Sub-challenge Name).
  • Đối với bất kỳ tệp hoặc định dạng nào ngoài văn bản hoặc hình ảnh, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ contact@hack4growth.org để được hỗ trợ và hướng dẫn tải lên.
  • Vui lòng KHÔNG tải lên bất kỳ định dạng nào ngoài văn bản và hình ảnh trong bài dự thi chính của bạn.
  • Bạn nên dùng mẫu chữ Arial cỡ chữ 12. Bạn có thể nộp bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
  • Chúng tôi chỉ chấp nhận bài dự thi một lần. Bạn sẽ không thể thay đổi đơn đăng ký sau khi đã nộp bài dự thi.

BÀI DỰ THI


Thêm thành viên
Chấp nhận các file PDF, Excel và Word có dung lượng không quá 20MB.