Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Sandy Đặng

  Tháng Tư 14, 2021

Bà Sandy Đặng đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sáng tạo, phát động, lãnh đạo, quản lý các tổ chức và sáng kiến ​​của chính phủ và tư nhân, nhằm giáo dục sinh viên và thúc đẩy sự phát triển của lực lượng lao động. Bà là chuyên gia tư vấn về giáo dục và phát triển con người – tham gia tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài toàn cầu để đưa ra các khuyến nghị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam; đại diện cấp cao và liên lạc viên giữa các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các bộ, trường đại học, cơ quan nghiên cứu và tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. Trước khi làm việc tại CoInnovate Consulting, Washington với vai trò Đồng sáng lập & Chủ tịch, bà Sandy Đặng là Cố vấn Kinh doanh Toàn cầu của Topica, Giám đốc Điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam.

Tin liên quan