Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Nguyễn Thùy Dương

  Tháng Tư 12, 2021

Chị Dương là Trưởng nhóm Tăng tốc Kinh doanh ASEAN của EY Financial Services, Chủ tịch EY Consulting Việt Nam. Chị đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội Fintech Việt Nam; Chị được nhận định là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất tại Fintech tại Việt Nam của Fintechnews Singapore. Dương cũng là thành viên tích cực của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC). Chị Dương có hơn 20 năm kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn cho EY Việt Nam và Úc, phục vụ các ngân hàng và tổ chức tài chính uy tín. Kinh nghiệm ở nước ngoài và trong nước đã tích lũy cho chị kỹ năng lãnh đạo và quản lý vượt trội cũng như kiến ​​thức chuyên môn thực tế; Ngoài vai trò là Đối tác kiểm toán chính cho nhiều khách hàng lớn khác nhau (ngân hàng, cho thuê tài chính, chứng khoán, quỹ và Công ty quản lý quỹ), Dương cũng là Đối tác chính về dịch vụ tư vấn cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam và Lào (nghĩa là thẩm định đối với những người nước ngoài mua lại cổ phần của các tổ chức địa phương, luật pháp địa phương và đánh giá rủi ro tuân thủ, quản lý rủi ro, chuyển đổi kinh doanh và kỹ thuật số dẫn đầu, chuyển đổi CNTT. Ngoài ra, chị Dương còn có kiến ​​thức chuyên sâu và kinh nghiệm về thị trường tài chính Việt Nam và Lào, những vấn đề nổi cộm và giải pháp thiết thực; Dương cũng là Đối tác chính về dịch vụ tư vấn cho các tổ chức tài chính ở Việt Nam và Lào (nghĩa là thẩm định đối với những người nước ngoài mua lại cổ phần của các tổ chức địa phương, luật pháp địa phương và đánh giá rủi ro tuân thủ, quản lý rủi ro, chuyển đổi kinh doanh và kỹ thuật số dẫn đầu, chuyển đổi CNTT. Ngoài ra, chị Dương còn có kiến ​​thức chuyên sâu và kinh nghiệm về thị trường tài chính Việt Nam và Lào, những vấn đề nổi cộm và giải pháp thiết thực; Dương cũng đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động tư vấn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Trung ương Lào (BoL) như Hệ thống quản lý thông tin và hiện đại hóa khu vực tài chính (FSMIMS), Địa phương Dự án Quỹ Đầu tư Phát triển, Đánh giá Nguyên tắc Cơ bản Giám sát Basel cho BoL; Chị cũng là người cố vấn và đóng góp tích cực cho hàng loạt các dự thảo quy định / chính sách về Xử lý Nợ khó đòi, Chiến lược bao trùm tài chính cho Việt Nam đến năm 2025, eKYC, khuôn khổ hộp cát, Luật tín dụng sửa đổi Thể chế, Quy chế giám sát NHNN, HĐQT; Cố vấn chính cho NHNN và tái cơ cấu các ngân hàng ở Việt Nam về Chương trình tái cơ cấu ngành Ngân hàng đến năm 2020;

Tin liên quan