Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Bùi Thị Minh Hồng

  Tháng Năm 26, 2020

PGS. TS. Bùi Thị Minh Hồng nhận bằng cử nhân tiếng Anh tại Đại học Hà Nội, và Kinh tế tại Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Việt Nam Hà Nội. Sau đó, bà nhận được học bổng để theo đuổi bằng Thạc sĩ về Quản lý và Lãnh đạo Giáo dục tại MIT Việt Nam, và về Nghiên cứu Ngôn ngữ và Truyền thông tại Đại học East Anglia, Vương quốc Anh và Tiến sĩ Quản lý tại Trường Kinh doanh Norwich, Đại học East Anglia. Bà là Phó Giáo sư về Quản lý Giáo dục Đại học tại Trung tâm Quản lý Giáo dục Đại học Quốc tế (ICHEM) và Trung tâm Kinh doanh, Tổ chức và Xã hội (CBOS), Phòng Chiến lược và Tổ chức, Trường Quản lý, Đại học Bath, Vương quốc Anh. Bà dẫn đầu một khu dân cư về nghiên cứu tổ chức và giáo dục đại học cho tiến sĩ quản trị kinh doanh trong quản lý giáo dục đại học (DBA in HEM) cho các nhà quản lý và lãnh đạo giáo dục đại học trên toàn thế giới. Bà cũng là giáo sư thỉnh giảng tại trường kinh doanh IPAG, Pháp. Trước đó, bà làm việc cho Đại học Southampton, Đại học Bournemouth, Đại học East Anglia và Đại học Quốc gia Việt Nam Hà Nội.

Tin liên quan