Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Y tế

  Tháng Tư 8, 2021

  • Ứng dụng vật liệu mới trong y tế
  • Thiết bị y tế thông minh, áp dụng công nghệ cao
  • Sức khoẻ sinh sản cho người dân tộc, miền núi, vùng sâu vùng xa
  • Phương án phòng chống các loại bệnh đặc thù ở Tây Nguyên

Tin liên quan