Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Giáo dục & các vấn đề xã hội khác

  Tháng Tư 8, 2021

  1. Tăng tính thực tiễn trong giáo dục, học đi đôi với hành
  2. Tăng cường nhận thức về bình đẳng giới
  3. Giáo dục cho trẻ từ mầm non (từ 3 – 6 tuổi)
  4. Đổi mới Phương pháp dạy ngoại ngữ cho học sinh
  5. Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên và người đã đi làm
  6. Thiếu trường mầm non
  7. Các phương án phát triển tổng thể cho các khu vực khó khăn vùng sâu vùng xa (đơn cử như 2 địa bàn đặc biệt: huyện Mai Sơn & huyện Sông Mã)
  8. Vấn đề tảo hôn ở miền núi
  9. Thiếu nhân lực trong ngành giáo dục
  10. Giáo dục cho người dân tộc thiểu số, học sinh khu vực miền núi, v.v.

Tin liên quan