Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Giáo dục & các vấn đề xã hội khác

  Tháng Tư 8, 2021

  • Tăng tính thực tiễn trong giáo dục, học đi đôi với hành
  • Tăng cường nhận thức về bình đẳng giới
  • Giáo dục cho trẻ từ mầm non (từ 3 – 6 tuổi)
  • Đổi mới Phương pháp dạy ngoại ngữ cho học sinh
  • Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên và người đã đi làm
  • Thiếu trường mầm non
  • Các phương án phát triển tổng thể cho các khu vực khó khăn vùng sâu vùng xa (đơn cử như 2 địa bàn đặc biệt: huyện Mai Sơn & huyện Sông Mã)
  • Vấn đề tảo hôn ở miền núi
  • Thiếu nhân lực trong ngành giáo dục
  • Giáo dục cho người dân tộc thiểu số, học sinh khu vực miền núi, v.v.

Tin liên quan