Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Công nghệ thông tin & truyền thông

  Tháng Tư 8, 2021

  1. Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  2. Công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục, chuyển đổi số giáo dục
  3. Áp dụng công nghệ trong việc cảnh báo thiên tai, xây dựng hệ thống giám sát thiên tai (4.0)
  4. Áp dụng công nghệ hỗ trợ lọc các thông tin nhạy cảm (vấn đề vi phạm biển đảo, …)

Tin liên quan