Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Công nghệ thông tin & truyền thông

  Tháng Tư 8, 2021

  • Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục, chuyển đổi số giáo dục
  • Áp dụng công nghệ trong việc cảnh báo thiên tai, xây dựng hệ thống giám sát thiên tai (4.0)
  • Áp dụng công nghệ hỗ trợ lọc các thông tin nhạy cảm (vấn đề vi phạm biển đảo, …)

Tin liên quan