Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Nguyễn Đức Khương

  Tháng Năm 12, 2020

Tiến sĩ Nguyễn Đức Khương có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Tài chính tại Đại học Grenoble Alpes (Pháp) và nhận được HDR (Habilitation for Supervising Doctoral Research) trong Khoa học quản lý vào tháng 6 năm 2009. Ông cũng đã hoàn thành chương trình “Phát triển nhà lãnh đạo” tại Đại học Harvard, Trường Chính phủ John F. Kennedy, Giáo dục Điều hành (2013).

Vào tháng 1 năm 2013, ông gia nhập Trường Kinh doanh IPAG với tư cách là Giáo sư Tài chính và Phó Giám đốc Nghiên cứu. Trước đây, ông là Giáo sư Tài chính và Trưởng phòng Tài chính & Hệ thống Thông tin tại Trường Kinh doanh ISC Paris, là Giảng viên tại Học viện Kinh doanh Grenoble, và là Trợ lý Nghiên cứu và Giảng dạy tại Trường Kinh doanh EM Lyon.

Giáo sư Khương cũng là thành viên nghiên cứu không thường trú tại Trường Công vụ và Môi trường, Đại học Indiana, Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội – Trường Quốc tế và là Phó Nghiên cứu tại Sở Tài chính, Trung tâm d’Economie de la Sorbonne (CES), Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2011-2015). Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông liên quan đến tài chính của các thị trường mới nổi, tài chính năng lượng, mô hình biến động và quản lý rủi ro trên thị trường vốn quốc tế.

Các bài báo gần đây nhất của ông đã và sắp được xuất bản trên các tạp chí được giới thiệu như Tạp chí Nghiên cứu hoạt động châu Âu, Tạp chí tài chính ngân hàng, Tạp chí động lực kinh tế và kiểm soát, Tạp chí tài chính kinh nghiệm, Tạp chí dự báo, Tạp chí thị trường tài chính quốc tế, tổ chức và tiền bạc , Tạp chí Tiền tệ và Tài chính Quốc tế, Tạp chí Kinh tế vĩ mô, Tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Hoạt động, Động lực kinh tế vĩ mô, Tạp chí Kinh tế và Tài chính hàng quý, Đánh giá Kinh tế Quốc tế, Đánh giá Tài chính và Kế toán Định lượng, và Kinh tế Thế giới.

Tin liên quan