Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Huỳnh Trung Lương

  Tháng Tư 12, 2021

Tiến sĩ Huỳnh Trung Lương là Phó Giáo sư Khoa Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan. Ông nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật (D.Eng) từ Chương trình Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Học viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan vào năm 2000. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm thiết lập các chính sách tồn kho khẩn cấp, chính sách tồn kho cho các sản phẩm dễ hỏng, thiết kế chuỗi cung ứng, các biện pháp tác động của bullwhip trong chuỗi cung ứng, bảo trì dựa trên tính khả dụng và dựa trên độ tin cậy. Ông cũng đã xuất bản các bài nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế được bình duyệt khác nhau.

Tin liên quan