Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Công Thương

  Tháng Tư 9, 2021

  1. Tăng chất lượng các vật liệu xây dựng (sắt, thép, bê tông, v.v.)
  2. Liên kết chuỗi & logistic
  3. Đưa nông sản Việt Nam ra quốc tế
  4. Xây dựng giải pháp thương mại điện tử dành cho các sản phẩm địa phương
  5. Xây dựng và phát triển trung tâm gia công CAD/CAM/PLC/CNC, làm hạt nhân cho các khu công nghiệp, công nghệ cao
  6. Công nghệ trong ngành công nghiệp hoá chất, nhựa
  7. Sản xuất linh kiện điện tử, chế tạo khuôn mẫu, màn hình, …

Tin liên quan