Tin tức

Trang chủ Tin tức Bài viết

Công Thương

  Tháng Tư 9, 2021

  • Tăng chất lượng các vật liệu xây dựng (sắt, thép, bê tông, v.v.)
  • Liên kết chuỗi & logistic
  • Đưa nông sản Việt Nam ra quốc tế
  • Xây dựng giải pháp thương mại điện tử dành cho các sản phẩm địa phương
  • Xây dựng và phát triển trung tâm gia công CAD/CAM/PLC/CNC, làm hạt nhân cho các khu công nghiệp, công nghệ cao
  • Công nghệ trong ngành công nghiệp hoá chất, nhựa
  • Sản xuất linh kiện điện tử, chế tạo khuôn mẫu, màn hình, …

Tin liên quan